Juni

KompetanseBanken tilbyr Karriereveiledning

KompetanseBanken tilbyr karriereveiledning, med fokus på utdanning, jobb og selvrealisering. Vi tar utgangspunkt i din CV, og gir faglig innspill.

        1. Avklaring av nå-situasjonen

        2. Hvordan ønsker du at fremtidsbildet ditt skal se ut

        3. Hva kan du gjøre for å komme deg dit


Ta gjerne kontakt med oss ved eventuelle spørsmål og timebestilling.
liv@kompetansebanken.as eller marianne@kompetansebanken.as

 Målsetting er drivstoffet som fører deg frem til resultatene!

 
 


Ved Marianne Sæthre Kristiansen
Oppdatert: (18.6.2013)