Fra bedrifter


 «Coop Norge Eiendom AS hadde en tid behov for ekstra arbeid på regnskapssiden i forbindelse med at selskapet har vokst jevnt over tid. I den sammenheng tok vi kontakt med KompetanseBanken og fortalte om våre behov. De fikk raskt på plass en konsulent / vikar som nesten umiddelbart gikk rett inn i den foreskrevne rollen. En uvurderlig hjelp i den tiden. Vi fikk en medarbeider som ikke bare løste alle nye arbeidsoppgaver grundig og effektivt, men som også viste en sosial kompetanse som er vel så viktig i et arbeidsforhold. Den faglige og sosiale kompetansen som vi møter hos den positive administrasjonen i KompetanseBanken, er noe vi ser gjenspeilet i de konsulentene de videreformidler, og som gjør at vi vet at de finner rett person til jobben.»

Med vennlig hilsen
Coop Norge Eiendom AS
Christopher
Business Controller

__________________________________________________________________

» De fleste arbeidsgivere opplever behov for bistand til rekruttering av personalet til fast stilling,  vikar/ekstrahjelp i forbindelse med sykdom, permisjoner, ferie og andre utfordringer.

LO Stat hadde behov for vikar og oppdaget KompetanseBanken helt tilfeldig ved at en tidligere ansatt tipset oss.  Siden har vi ikke vært i tvil, vi ringer KompetanseBanken når vi har behov for vikar samt råd og veiledning i ansettelsessaker.  Vi opplever god service, tilgjengelighet og at de tar oss på alvor. Veldig god kommunikasjon og de er  behjelpelig med å finne rett person. Nylig har vi benyttet deres erfaring med rekruttering til et svangerskapsvikariat på sentralbordet. Vi har bare gode erfaringer ved bruk av KompetanseBanken.»

Med hilsen
Bente Dragseth
Kontorleder LO Stat
AS Statstilsattes Hus