Coaching

Vi i KompetanseBanken er kjent for å jobbe personlig og utviklende med mennesker.

Coaching handler om egen måloppfyllelse. Våre veiledere setter fokus på følgende områder:

  • Veiledning
  • Motivering
  • Læring
  • Trening
  • Innsikt i sine egne behov
  • Selvstendig
  • Bevisste veivalg
  • Gjennomgår faglig og personlig utvikling