Finansstøtte

Vårt produkt er spesialisert beslutningstøtte for næringslivet innenfor valuta- og rentesikring samt finansielle tjenester. Vi utarbeider/bearbeider på en konkret måte en finanspolicy og en finansstrategi for ditt foretak.  For å få de beste rådene innen valutahandling og rentesikring, er det viktig at man har ekspertise som er uavhengig av finansinstitusjonene og som vet hvordan bankene tenker. 

Vi tilbyr en bankuavhengig handel og en finansstøtte der vi sikrer at prisene vil være lavere enn det som tilbys i dagens marked. Dette får vi til ved bruk av et unikt handelsverktøy utarbeidet av en verdensledende finansinstitusjon, og igjennom vår 25 års erfaring innen markedet.

Våre produkter
Indirekte valutarisiko

  • Bedriftens evne til å analysere konkurrentenes marked.
  • Sikring, ikke sikring basert på konkurrentenes handlingsmønster

Translasjonsrisiko
Risiko knyttet til aktiva og passiva i en fremmed valuta

NOK eller valuta
En selvstendig og uavhengig vurdering av bedriftens alternative muligheter til å kunne handle med sine utenlandske motparter i NOK eller valuta

Management for Hire
Det viktige finansområdet er ofte på plass i bedrifters hverdag, men de aller færreste har anledning til å skaffe seg tilstrekkelig oversikt over muligheter og begrensninger, og til å optimalisere dette til fordel for sin egen bedrift.

Vi ønsker å bidra til at bedriften din oppnår

  • lavere kostnader / høyere inntjening => konkrete summer
  • lavere risiko
  • trygghet gjennom (ikke produktselgende) diskusjoner

Rådgivning innen alle finansielle tjenester
Man har i dag mange tilbydere innen finans og forvaltning. Alle sier de har de beste finansielle løsningene. Det er viktig å kunne vite hva man skal velge og hvordan prisene på de forskjellige produktene er skrudd sammen. Dette er inngående kunnskap som vi besitter/ kan hjelpe deg med.

Vi har inngående kunnskap innen pensjon, fond, indeksbaserte fond og obligasjoner.