Management for Hire

Hvis din bedrift for en kortere eller lengre periode har behov for nøkkelpersoner, har vi et bredt nettverk av kompetente fagpersoner med lang fartstid innen ulike profesjoner. Våre nøkkelpersoner dekker områdene Finans, Økonomi, Regnskap, Lønn, Administrasjon, HR,  IT og Salg.

To av våre internansatte påtar seg også oppdrag, innenfor daglig ledelse, finans og økonomi. 
 
Kort om Vidar Edell
Utarbeidelse av finanspolicy, beslutningsstøtte innen import/eksport og internkontroll/rapportering. Har jobbet med analyse av selskaper innen kostnadsreduksjon og økning av inntjening.

  • Har jobbet 5 år i Asia, London og New York, innen import og eksport
  • Har vært brukt som spesialutsending for å kartlegge de nye markedene i Asia, Russland og Latin-Amerika
  • Brukt som en ressurs innenfor prosesser rundt fusjoner av selskaper
  • Brukt til spesialoppdrag av ledende norske og nordiske banker

Kort om Jan Enger
Har lang og bred erfaring innen vanlig bokføring på flere typer systemer som SUN, Movex, SAP, Visma og Mamut Enterprice. Hatt ansvaret for den daglige økonomiske driften for flere firmaer, dette gjelder også avstemminger, lønninger og rapportering av disse til myndighetene. Serviceorientert ovenfor kollegaer og kunder, og har fått de beste anbefalinger fra våre oppdragsgivere.