Rekruttering

Vi i KompetanseBanken er kjent for å jobbe personlig og utviklende med mennesker, og legger stor vekt på kvalitet og tilstedeværelse i våre rekrutteringsprosesser for å skape et godt resultat både hos kunde og kandidat.

Hver ansettelse er en investering med forventninger om resultat og avkastning.
Det er en prosess med mange dimensjoner, og det er viktig for alle parter at det blir rett fra begynnelsen.

KompetanseBanken sikrer dette ved å være en aktiv partner i denne prosessen. Vår arbeidsmetodikk bygger på kunnskap og erfaring, som vi har opparbeidet oss sammen med våre kunder og kandidater gjennom mange år.

KompetanseBanken bistår utvelgelsesprosessen og gjennomfører kvalitetssikringen - herunder intervju, bakgrunnsjekk, verifisering av CV og referansesjekk.


Vi rekrutterer dyktige fagpersoner innen følgende områder
Økonomi / regnskap / lønn / kreditt / finans / forsikring
Rådgiver / konsulent /
Kundeservice / sentralbord / resepsjon
Personal / HR/
Informasjon / IT og ingeniører
Markedsføring / salg
Foredragsholdere /Coaching / Kursvirksomhet
Bygg - og Anlegg

Kontakt oss på marked@kompetansebanken.as eller på telefon 21379200